Personakt

Anders Larsson Drugge

Blev 63 år.

Född:1759-07-05 Söderfors. [1]Anders Larsson Drugge, född 1759-07-05 i Söderfors, Uppland, där fadern var hammarsmed. Död 1823-0315 som torpare i Årbyn, Råneå. Var hammarsmedsmästare vid Meldersteins bruk i Råneå socken, därefter lantbonde i Prästholm och sedan torpare i Årbyn.
Då han ännu inte fyllt sex år flyttade familjen den långa vägen fran Söderfors till Råneå. Efter vad vi kan förstå återsåg han aldrig mera Söderfors. Resan till Råneå har antagligen företagits vid försommartid eller sommartid. Vi tar nog inte fel om vi tänker oss att denna resa var ett barndomsminne som han aldrig glömde.
Vid bergsting i Råneå 1773-03-22, (~ 3) heter det: "Gossen Anders Drugge inskrevs därjämte uti hammarsmedsämbetet. Han hade redan varit vid arbetet ett år, och nu blev han tilldelad av "lådemedeln" (= ur den s k hammarsmedslådan, ett slags yrkeskassa smederna) 18 daler." - Han hade alltså börjat arbeta i smedjan redan vid tretton års ålder eller tidigare. Även år 1775 omtalas "inskrivningspengar för Anders Drugge, 18 daler". Troligen gäller det här samma utbetalning, bara antecknad i ett annat sammanhang.
Han konfirmerades 1777, 18 år gammal. - Vid vigseln 1785 kallas han hammarsmedsmästersven, men sitt mästersvensbrev tycks han inte ha fått förrän ett par tre år senare, när vi läser i tingsprotokoll från bergstinget: "Änteligen och efter företeende av åldermannens mästersvensbrev, utfärdat for smedsdrängen Anders Drugge, samt detsammas uppläsande och påskrivande, inbetaltes av samma mästersven till lådan 40 skillingar." (Råneå bergsting 1788-03-17, ~ 2). Det heter också vid samma ting (~ 7): "Det mästersvensbrev som åldermannen Anders Groth meddelt åt Anders Drugge, sedan denne i åldermannens närvaro förrättat det uti Kongl. Hammarsmedsordningen stadgade prov, blev nu efter inlämnandet uppläst, samt med domhavandens påskrift sedermera gillat."
Nästa år tycks Anders Drugge ha blivit mästare, varvid han betalade den vanliga avgiften när mästarebrevet uppvisades och påskrevs, nämligen en riksdaler och 32 skillingar. Vid samma ting blev hans bror Johan mästersven och betalade 40 skil1ingar till hammarsmedslådan (1789-03-16, 3). En riksdaler gällde for 48 skillingar, och avgiften för mästersven var alltså precis hälften av avgiften för mästare.
Från 1816 (han var då 57 år gammal) står Anders Drugge skriven som lantbonde på nr 3 i Prästholm, därefter från 1820 under Melderstein med anmärkingen “torpare i Årby”.
 
Död:1823-03-15 Årbyn Råneå.

Äktenskap med Kristina Johansdotter Saxholm (1762 - 1834)

Vigsel:1785-04-03 Råneå Melderstin. [2]Anders Larsson Drugge, född 1759-07-05 i Söderfors, Uppland, där fadern var hammarsmed. Död 1823-0315 som torpare i Årbyn, Råneå. Var hammarsmedsmästare vid Meldersteins bruk i Råneå socken, därefter lantbonde i Prästholm och sedan torpare i Årbyn.
Då han ännu inte fyllt sex år flyttade familjen den långa vägen fran Söderfors till Råneå. Efter vad vi kan förstå återsåg han aldrig mera Söderfors. Resan till Råneå har antagligen företagits vid försommartid eller sommartid. Vi tar nog inte fel om vi tänker oss att denna resa var ett barndomsminne som han aldrig glömde.
Vid bergsting i Råneå 1773-03-22, (~ 3) heter det: "Gossen Anders Drugge inskrevs därjämte uti hammarsmedsämbetet. Han hade redan varit vid arbetet ett år, och nu blev han tilldelad av "lådemedeln" (= ur den s k hammarsmedslådan, ett slags yrkeskassa smederna) 18 daler." - Han hade alltså börjat arbeta i smedjan redan vid tretton års ålder eller tidigare. Även år 1775 omtalas "inskrivningspengar för Anders Drugge, 18 daler". Troligen gäller det här samma utbetalning, bara antecknad i ett annat sammanhang.
Han konfirmerades 1777, 18 år gammal. - Vid vigseln 1785 kallas han hammarsmedsmästersven, men sitt mästersvensbrev tycks han inte ha fått förrän ett par tre år senare, när vi läser i tingsprotokoll från bergstinget: "Änteligen och efter företeende av åldermannens mästersvensbrev, utfärdat for smedsdrängen Anders Drugge, samt detsammas uppläsande och påskrivande, inbetaltes av samma mästersven till lådan 40 skillingar." (Råneå bergsting 1788-03-17, ~ 2). Det heter också vid samma ting (~ 7): "Det mästersvensbrev som åldermannen Anders Groth meddelt åt Anders Drugge, sedan denne i åldermannens närvaro förrättat det uti Kongl. Hammarsmedsordningen stadgade prov, blev nu efter inlämnandet uppläst, samt med domhavandens påskrift sedermera gillat."
Nästa år tycks Anders Drugge ha blivit mästare, varvid han betalade den vanliga avgiften när mästarebrevet uppvisades och påskrevs, nämligen en riksdaler och 32 skillingar. Vid samma ting blev hans bror Johan mästersven och betalade 40 skil1ingar till hammarsmedslådan (1789-03-16, ~ 3). En riksdaler gällde for 48 skillingar, och avgiften för mästersven var alltså precis hälften av avgiften för mästare.
Från 1816 (han var då 57 år gammal) står Anders Drugge skriven som lantbonde på nr 3 i Prästholm, därefter från 1820 under Melderstein med anmärkingen “torpare i Årby”.
 

Barn:
Lars Drugge (1786 - )
Anna Kajsa Andersdotter Drugge (1790 - 1815)
Anders Andersson Wass Drugge (1791 - 1855)
Per Drugge (1793 - )
Johan Andersson Drugge (1795 - 1889)
Fredrik Drugge (1797 - 1810)
Nils Henrik Drugge (1799 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1759 Födelse 1759-07-05 Söderfors [1]
1762 2 år Makan Kristina Johansdotter Saxholm föds 1762-01-13 Råneå, Meldersteins Bruk [2]
1785 25 år Vigsel Kristina Johansdotter Saxholm 1785-04-03 Råneå Melderstin [2]
1786 27 år Sonen Lars Drugge föds 1786-11-04 Årbyn Råneå [1]
1790 30 år Dottern Anna Kajsa Andersdotter Drugge föds 1790-05-04 Årbyn Råneå [2]
1791 31 år Sonen Anders Andersson Wass Drugge föds 1791-05-01 Årbyn Råneå
1793 33 år Sonen Per Drugge föds 1793-02-26 Årbyn Råneå [1]
1795 35 år Sonen Johan Andersson Drugge föds 1795-01-02 Årbyn Råneå [1]
1797 37 år Sonen Fredrik Drugge föds 1797-04-22 Årbyn Råneå [1]
1799 39 år Sonen Nils Henrik Drugge föds 1799-03-26 Årbyn Råneå [1]
1810 Sonen Fredrik Drugge dör 1810-07 Råneå Melderstin [2]
1815 56 år Dottern Anna Kajsa Andersdotter Drugge dör 1815-11-07 Råneå Melderstin [2]
1823 63 år Död 1823-03-15 Årbyn Råneå

Källor

[1]Druggefamily.com
  
[2]Werner Drugge