Personakt

Johan Pedersson Reuter Make Till Brita R


Sambo med Brita Reuter


Noteringar

borgare och rådman i Stockholm (Arendt "Graap" kom i tjänst hos Pedersson då han kom till
Sverige från Lübeck. Pedersson blev hans läromästare)

Johan Pederssons bröder var med och grundade Torneå stad